02

Podívejte se, co dokáže kouzelné pero!
Jak zacházet s kouzelným perem? Než začnete kouzelné pero používat, vložte do něj baterie.

ulotka_HE_czech.inddKouzelné pero dokáže oživit sešit jako nic jiného! Díky němu se výuka angličtiny promění ve skvělou zábavu! Aby kouzelné pero začalo fungovat, stiskněte největší žluté tlačítko a dvě sekundy je podržte. Uslyšíte pozdrav v angličtině.
Koupit.

Teď se perem dotkněte vyznačeného místa v růžku obálky zvoleného čísla, aby pero poznalo, který sešit máte v rukou. Nezapomeňte se této značky dotknout vždy, když se objeví, aby kouzelné pero poznalo, kterou lekci má číst. Je to velmi důležité! Pokud to neuděláte, pero nebude přehrávat správný zvuk. Všimněte si i způsobu, jakým je třeba kouzelné pero držet. Aby pero správně fungovalo, je třeba jej držet mírně nakloněné (jako při psaní – viz obrázek).

Dotkněte se kouzelným perem textu na libovolném místě a uslyšíte, jak pero čte, ptá se a odpovídá.  Pomocí kouzelného pera můžete nejen projít text celého sešitu, ale také spouštět interaktivní jazykové hry – rozhovory a písničky v podání postaviček na obrázcích. Kouzelné pero také umožňuje hru na vyhledávání zvuků ukrytých pod obrázky. Tyto skryté zvuky se nacházejí na všech stránkách jednotlivých sešitů.

Na každé stránce se nacházejí symboly reproduktorů. Dotknete-li se jich kouzelným perem, můžete si nastavit požadovaný stupeň hlasitosti. Levý symbol reproduktoru slouží ke ztlumení, pravý k zesílení zvuku. Ke stejnému účelu slouží i dvě tlačítka na peru.

Díky zabudované zdířce lze zvuky ukryté v sešitech poslouchat i pomocí sluchátek. Kouzelné pero je napájeno dvěma 1,5V bateriemi typu AAA (R03). Baterie nejsou k peru přiloženy. Pero může být napájeno také pomocí USB portu. Pečlivě zpracované sešity s kartonovou obálkou zajišťují odolnost proti opotřebení.

Vaše dítě už nebude potřebovat doučování ani soukromé hodiny angličtiny.
Koupit.

PODMÍNKY LICENCE Software dodávaný s kouzelným perem je výhradním vlastnictvím společnosti Amercom SA a podléhá licenci. Je chráněn polskými zákony a mezinárodními úmluvami o ochraně duševního a zákonného vlastnictví. Software není předmětem prodeje, nabyvatel získává právo k jeho využívání. Porušení licenčních ustanovení zakládá trestněprávní i občanskoprávní odpovědnost. Vlastníkem práv ke značkám Magic Pen® a kouzelné pero, jakož i k technologii, jež je v kouzelném peru použita, je firma Amercom SA.