06

CD-ROM Magic Happy English

 tampon MHE02 wiz

S druhým a každým dalším sudým číslem Magic Happy English obdržíte CD-ROM s programem pro děti a mládež podporujícím výuku angličtiny. Program představuje bezplatnou přílohu k sešitu. Kolekce bude obsahovat 26 CD-ROMů (vydavatel si vyhrazuje právo na změnu počtu čísel). Doporučené hardwarové požadavky: procesor 2 GHz nebo rychlejší, grafická karta podporující rozlišení 1280 × 960 pixelů a vyšší, zvuková karta, mechanika CD-ROM, operační systém Windows XP/7. Program je možno spustit i na počítači jiné konfigurace, za této situace však vydavatel nenese odpovědnost za případnou nesprávnou funkci programu.

menu6

PODMÍNKY LICENCE
Software nacházející se na CD-ROM Magic Happy English je výhradním vlastnictvím společnosti Amercom SA a podléhá licenci. Je chráněn polskými zákony a mezinárodními úmluvami o ochraně duševního a zákonného vlastnictví. Software není předmětem prodeje, nabyvatel získává právo k jeho využívání. Porušení licenčních ustanovení zakládá trestněprávní i občanskoprávní odpovědnost. Vlastníkem práv k softwaru CD-ROM Magic Happy English je firma Amercom SA.